Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door een Liefdevolle Wereld en is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywetgeving. 

In het kort:

een Liefdevolle Wereld verwerkt en bewaart enkel de persoonsgegevens om de aangeboden diensten  optimaal uit te kunnen voeren. Ik neem de bescherming van jouw gegevens uiteraard serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je hebt allerlei rechten, zoals het inzien, corrigeren, beperken en laten verwijderen van je persoonsgegevens.

In het lang:

Gegevens
'een Liefdevolle Wereld' is een praktijk waarvoor ik, Esther Benten, verantwoordelijk ben. Er zijn geen andere personen in dienst en ik ben de enige die persoonsgegevens vastlegt, verwerkt, bewaart en inziet, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Adres: Braak 75, 5501 DG in Veldhoven
Telefoon: 06-49706143
E-mail: liefdevollewereld@gmail.com

Doel van de gegevensvastlegging
een Liefdevolle Wereld verwerkt en bewaart persoonsgegevens om de aangeboden diensten optimaal uit te kunnen voeren. Dit zijn gegevens met als doel:

 • het verzenden van de nieuwsbrief

 • contact met je kunnen opnemen (per e-mail, telefoon, sms, Whatsapp of post) indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren of te reageren op je vragen/verzoeken

 • volgende sessies voor te bereiden en de vooruitgang te volgen tijdens coachingstrajecten

 • het vastleggen van onze overeenkomst en het inplannen van afspraken

 • bij te houden wie er deelnemen aan mijn workshops, lezingen en trainingen 

 • het afhandelen van jouw betaling

 • het nakomen van wettelijke verplichtingen (bijv. financiële administratie vanwege belastingaangifte)

 • het optimaliseren van mijn website en advertenties

 

Gegevens die verzameld worden
Een Liefdevolle Wereld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten. De gegevens de ik verwerk van de intake, coachingssessies en andere activiteiten houd ik bij in een map (geschreven of uitgeprint). Facturen houd ik digitaal bij op mijn laptop en een externe harde schijf (als back-up). Afspraken schrijf ik in mijn papieren agenda. Je toestemming (en gegevens) voor abonnement op de nieuwsbrief bewaar ik in mijn mailbox (gmail).

Het is mogelijk dat ik de volgende gegevens van je verwerk:

 • voor- en achternaam

 • geslacht

 • geboortedatum

 • adres

 • e-mailadres

 • telefoonnummer

 • bankrekeningnummer

 • bedrijfsgegevens (indien zakelijke overeenkomst)

 • gegevens werkgever (indien overeenkomst via werkgever)

 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijv. door een reactie te plaatsen op mijn website, in correspondentie en telefonisch persoonlijke aantekeningen die ik maak tijdens de intake en coachingssessies

 • cookies en andere anonieme of niet-persoonsgebonden gegevens

 

een Liefdevolle Wereld kan de volgende bijzondere persoonsgegevens verwerken bij coaching:

 • gezondheid

 • seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

 • religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen

 

Ben je verplicht deze gegevens te verstrekken?
Je bent verplicht de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken om de diensten, waarom je verzocht hebt, en onze overeenkomst(en) uit te kunnen voeren.

Beeldmateriaal
Het kan zijn dat ik tijdens een activiteit (workshop, lezing, training) van een Liefdevolle Wereld foto's maak voor promotionele doeleinden. Vooraf vraag ik of je hiermee instemt. Na de activiteit vraag ik je een toestemmingsformulier te tekenen om foto's waar jij (herkenbaar) of jouw creaties (bijv. visionboard) op staan te mogen delen op mijn website, via social media, in de nieuwsbrief of op foldermateriaal. Je kunt uiteraard weigeren. Beeldmateriaal wordt beveiligd opgeslagen op mijn laptop en externe harde schijf (back-up).

Persoonsgegevens van minderjarigen
Bij een Liefdevolle Wereld dient de wettelijk vertegenwoordiger (meestal één van de ouders) van een kind jonger dan 16 jaar schriftelijk toestemming te geven voor het vastleggen van persoonsgegevens bij deelname aan workshops, trainingen en bij coaching.
Als je kind jonger is dan 16 jaar en je de wettelijk vertegenwoordiger bent kun je inzage krijgen in de persoonsgegevens van je kind. Is jouw kind 16 jaar of ouder, dan heeft het zelf recht op inzage en de ouders niet (tenzij het kind hierin toestemt). Bij twijfel aan het ouderlijk gezag, kan ik verzoeken dit aan te tonen door een recent afschrift van de geboorteakte te overleggen, in combinatie met een recent uittreksel uit het gezagsregister.
Wanneer een kind tussen de 12 en 16 jaar is, kan bekeken worden of op zijn/haar verzoek toestemming en inzage aangepast wordt, bijv. wanneer het kind bepaalde gevoelige gegevens geheim wil houden voor zijn ouders of coaching wil krijgen zonder toestemming. Ik controleer dan altijd of het kind in staat is daarover te beslissen en zijn beslissing weloverwogen kan overzien.
Bij twijfel aan de leeftijd van het kind vraag ik hem/haar om een kopie van het identiteitsbewijs.

Beveiliging van persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van jouw gegevens uiteraard serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mijn laptop en mobiele telefoon zijn beveiligd met een wachtwoord. De bestanden op mijn laptop en externe harde schijf zijn beveiligd met een extra wachtwoord. De externe harde schijf en de map bewaar ik in een afgesloten kast. In mijn agenda vermeld ik alleen je naam bij de afspraak (datum/tijd), tenzij we op locatie afspreken.
Mijn website werkt via een beveiligde netwerkverbinding met Secure Socket Layer (SSL)

Mocht er onverhoopt een datalek plaatsvinden, dan zal ik deze z.s.m. (zo mogelijk binnen 72 uur) melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer er geen risico’s voor (natuurlijke) personen uit voortkomen hoef ik dit niet te doen. Ik zal het datalek dan wel intern vastleggen.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens
Je gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief bewaar ik tot uiterlijk 1 week na uitschrijving.
Ik bewaar je coachingsdossier max. 5 jaar na afronding van het coachingstraject. Gegevens voor intake, workshops, lezingen en trainingen bewaar ik ook max. 5 jaar. Financiële documenten minstens 7 jaar, zodat ik voldoe aan de wettelijke fiscale bewaarplicht. Hierna verwijder (vernietig) ik jouw persoonlijke gegevens, zowel digitaal als op papier.
E-mails, sms'jes, en Whatsapp- en Messengerberichten verwijder ik meestal direct nadat onze berichtuitwisseling is afgerond. Soms print ik een bericht en stop ik deze in je coachingsdossier.

Delen van persoonsgegevens met derden
Je gegevens worden uiteraard niet doorverkocht of met derden gedeeld. Daar zijn een paar uitzonderingen op:

 • Op jouw verzoek en met jouw toestemming (en alléén dan) deel ik je gegevens met je werkgever, je huisarts, een andere hulpverlener of een collega voor overleg/advies.

 • Mijn bankzaken regel ik via ASN Bank. Zij verwerken de betalingen en hebben daarmee toegang tot je gegevens. Via mijn (online) bankafschriften heb ik mogelijk ook toegang tot de adresgegevens van de rekeninghouder van waaruit de factuur betaald is.

 • Mijn websitehosting, websiteapps en de nieuwsbrief gaan via Wix.com. Wanneer je gegevens verstrekt via het contactformulier, je aanmeldt voor de nieuwsbrief of een reactie plaatst op de website, registreert Wix.com deze gegevens voor mij, maar ik blijf verwerkingsverantwoordelijke. Privacybeleid van Wix.com Ik ontvang de gegevens die jij actief verstrekt hebt, wanneer je dat hebt gedaan (datum/tijd), je profielfoto en telefoonnummer als je deze hebt ingesteld (via je e-mail service provider) en ik kan zien of en wanneer je de nieuwsbrief geopend hebt.

 • Iedere communicatie via Whatsapp, Messenger, sms of e-mail blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij 'ja' op zeiden als gebruikers van deze diensten. Ik deel je gegevens niet actief met hen maar ze hebben in principe toegang tot persoonsgegevens. Ditzelfde geldt voor gebruik van Facebook, Instagram of Twitter. Je kunt evt. de gegevens die je deelt hier aanpassen.

 • Een Liefdevolle Wereld kan een opeisbare vordering (factuurbedrag) uit handen geven aan een incassobureau. Daarbij zal ik alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de incassowerkzaamheden. Het incassobureau is gevestigd in Nederland.

 • Een Liefdevolle Wereld kan verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst.

 

Cookies en vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.

 • een Liefdevolle Wereld gebruikt voor de website noodzakelijke cookies en cookies voor statistieken en marketing die geen inbreuk doen op je privacy. Deze laatste cookies worden alleen geplaatst wanneer jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Je kunt de cookies ook weer verwijderen.

 • Ik maak gebruik van Google Analytics, die ook cookies plaatst. Ik heb hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Gegevens die ik verzamel, verwerk en opsla met Google Analytics , zijn beveiligd en blijven vertrouwelijk, ik heb ‘gegevens delen’ uitgezet.

 • Ik maak ook op Facebook gebruik van anonieme persoonsgegevens voor analyse en marketing om mijn pagina 'een Liefdevolle Wereld' te verbeteren en betere, gerichte advertenties te maken. 

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen/vergeten. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door een Liefdevolle Wereld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via e-mail of per post (zie contactgegevens).
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. (Hoe maak je een veilige kopie) Ik reageer z.s.m., maar binnen één maand, op jouw verzoek.

Vragen of klachten
Mocht je vragen hebben over de manier waarop ik persoonsgegevens verwerk, dan vraag het me gerust. Bij klachten is het fijn als we er samen uit kunnen komen.
Mocht dat niet lukken, wil ik je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen over de manier waarop ik met je persoonsgegevens omga bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan een Liefdevolle Wereld deze privacyverklaring aanpassen?
Ja. Deze privacyverklaring is van augustus 2019. Ik behoud me het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Het is raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen. Als het om een belangrijke wijziging gaat kan ik je daarvan op de hoogte brengen, bijv. door je daar een e-mail of brief over te sturen wanneer ik de benodigde gegevens hiervoor heb. 

"Just like the lotus we too have the ability to rise from the mud, bloom out of the darkness and radiate into the world."

2015-2019 ~ Esther Benten / een Liefdevolle Wereld / Braak 75,  5501 DG te Veldhoven / 06-49706143

 

Privacyverklaring     Disclaimer     Voorwaarden

 • Facebook Classic
 • Instagram Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • LinkedIn Classic