Body Mirror System-healing

Alles begint in ons bewustzijn. Alles wat er in je leven en in je lichaam gebeurt, begint met iets wat in je eigen bewustzijn gebeurt.
Wanneer je omstandigheden tegenkomt in je leven, kies je ervoor op een bepaalde manier te reageren. Je neemt besluiten. Je besluit wat te voelen, wat te denken, wat te doen. Of je besluit om niet te besluiten. Ook dat is een besluit.
Wanneer je optimaal op gebeurtenissen reageert, blijf je in balans en gaat het proces door. Wanneer je op een manier reageert die resulteert in spanning of fysieke symptomen, betekent het dat iets niet goed voor je heeft gewerkt en er iets uit balans raakt.
De natuurlijke staat van je bewustzijn is balans. Healing is een terugkeer naar je natuurlijke staat van balans en terugkeer naar heelheid.


The Body Mirror System
Toen Martin Brofman te horen kreeg dat hij terminale kanker in de wervelkolom en nog maar 2 maanden te leven had, stimuleerde dat hem de relatie tussen zijn bewustzijn en lichaam te onderzoeken met als doel zichzelf te genezen.
Hij werkte aan zichzelf gebruikmakend van ontspanningstechnieken, visualisatie, positief denken, meditatie en affirmaties volgens de Silva Mind Control-methode. Hij ontdekte oosterse religies, esoterische filosofieën en westerse psychologie, op zoek naar informatie waarmee hij zijn leven zou kunnen redden. Nadat hij 2 maanden aan zichzelf had gewerkt, waren de tumor en de symptomen verdwenen.
 
Toen zijn healing compleet was, begon hij anderen de zelfhealingtechnieken te leren en ging later ook healings geven. Toen hij met meer en meer mensen werkte, zag hij steeds meer de relatie tussen wat er gebeurde in hun lichaam en in hun bewustzijn. Geleidelijk aan ontwikkelde zich een model dat alle ideeën die hij ontdekt had leek te bevatten en dat een afspiegeling was van zijn eigen ervaringen en van wat hij gezien had tijdens de healings waaraan hij deelnam. Het model ontwikkelde zich tot een systeem van healing dat hij het Body Mirror System noemde, om aan te geven dat iemands lichaam een spiegel is voor wat er zich in zijn leven afspeelt.
 
Lichaamsdelen die niet goed functioneren weerspiegelen delen van jouw leven die niet goed functioneren. Je lichaam weerspiegelt, wat er in je leven gebeurt. Wanneer stress in dit bepaalde deel van je leven uit je bewustzijn wordt losgelaten, kan het ook uit je lichaam losgelaten worden. Je keert weer terug naar jouw natuurlijke staat van harmonie.
 
De essentie van je Wezen is bewustzijn. Bewustzijn is energie. Je bent een wezen van energie. Energie stroomt door jouw wezen, en wordt door jouw gedachten, gevoelens en wensen gestuurd.
Wanneer je met stress reageert op wat er in jouw omgeving gebeurt, blokkeer je deze energiestroom, en het gevolg hiervan is òf ziekte, òf ongeluk, een of ander symptoom.
 
Ziektes en ongelukken zijn het resultaat van geblokkeerde energie. Omdat je energie - bewustzijn - met je gedachten stuurt, heb je ook de mogelijkheid om deze blokkades weer te verwijderen, in jezelf, en in anderen.
Als je een symptoom hebt, leef je niet in harmonie met jouw innerlijke Wezen, met wie je werkelijk bent. Als je ophoudt met niet jezelf te zijn, wie ben je dan? Het is niet een kwestie van iemand anders te worden. Je keert terug naar jezelf, en naar wat werkelijk wáár voor je is.
 
"Er bestaat geen enkel symptoom of ziekte waarvan nooit iemand, ergens, geheald is.

Als één persoon hiertoe in staat is, kan ieder ander dit ook.
Alles kan geheald worden.
Het is niet de vraag of dit kan, maar hoe dit te doen. Alles is mogelijk."

 

 

 

 

 


 
Chakra Healing
Chakra is een woord uit het Sanskriet en betekent wiel of werveling. Het verwijst naar de 7 energiecentra waaruit je bewustzijn, je energiesysteem, is samengesteld. Je bewustzijn geeft alles weer wat je mogelijkerwijs kunt ervaren. Al je waarnemingen, gevoelens, denkprocessen en alle bewustzijnstoestanden waartoe je in staat bent, vinden plaats in je bewustzijn.
 
Je bewustzijn is een energiesysteem. Het is samengesteld uit verschillende dichtheden van energie in een staat van stroming of beweging. Wanneer de energie soepel stroomt, ervaar je heelheid. Wanneer de energie geblokkeerd is, ervaar je spanning, die zich kan manifesteren als symptomen. De chakra's functioneren als pompen of ventielen die de stroom van energie door het energiesysteem regelen.
 
De chakra's zijn delen van je bewustzijn, net als de aura's dat zijn. De chakra's zijn meer dicht/vast dan de aura's, maar niet zo dicht/vast als het fysieke lichaam. Ze zijn als vaste ballen van energie die het fysieke lichaam geheel doordringen.
 
Elk van de chakra's is verbonden met een endocriene klier en met een bepaalde groep zenuwen, een plexus of zenuwknooppunt. Elk chakra is ook verbonden met een bepaald element, een bepaald gevoel en specifieke systemen in het lichaam. Alleen wanneer spanningen een bepaalde intensiteit bereiken resulteren ze in symptomen. Symptomen kunnen daarom gelezen worden om te kunnen begrijpen welke delen van het bewustzijn spanning hebben ervaren en wat iemand moet veranderen om terug te keren naar heelheid.
 
Werkwijze
Een healing vindt plaats via lichte aanraking, terwijl je gewoon op een stoel zit. Een healing kan ook op afstand gegeven worden.
Medische hulpmiddelen worden, indien mogelijk, niet gebruikt/gedragen. Krukken worden dus weggelegd, als je in een rolstoel zit ga je ook in een stoel zitten, bril of contactlenzen worden afgezet, gehoorapparaat gaat uit, enz. Het is niet zeker dat je deze na de healing nog nodig hebben.
Tijdens de healing wordt het evenwicht in de chakra's, het energiesysteem, hersteld. Het lichaam, bewustzijn en leven kunnen dan terugkeren naar hun natuurlijke staat van harmonie.

Na de healing vindt feedback plaats, zodat je leert over de oorzaken van de symptomen. Het helpt jou keuzes te maken in je leven die beter voor je werken. De healing kan nog 14 dagen doorwerken, totdat het allemaal weer energetisch 'op zijn plek zit'. Zorg zeker in deze periode dat je voldoende water drinkt.

"Just like the lotus we too have the ability to rise from the mud, bloom out of the darkness and radiate into the world."

2015-2019 ~ Esther Benten / een Liefdevolle Wereld / Braak 75,  5501 DG te Veldhoven / 06-49706143

 

Privacyverklaring     Disclaimer     Voorwaarden

  • Facebook Classic
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Classic